Go to main section

W czym pomagam?

Coaching jest formą pomocy w przeprowadzeniu zmiany. Zmiana może dotyczyć życia osobistego i zawodowego. Tak szerokie zakreślenie obszaru, w którym można wykorzystywać coaching, jest celowe i zasadne, bowiem precyzyjne i zupełne wyliczenie zagadnień, w pracy nad którymi coaching może być przydatny, nie jest możliwe. Dlatego pamiętaj, że poniższa lista nie jest wyczerpująca. Jeżeli nie znajdujesz tam siebie, ale masz potrzebę dokonania zmiany w swoim życiu, przemyślenia lub poukładania pewnych spraw, prawdopodobnie możesz z powodzeniem wykorzystać do tego coaching.

 • wybór szkoły, wybór uczelni,
 • wybór zawodu,
 • zmiana szkoły, zmiana kierunku studiów,
 • zmiana pracy, zmiana zawodu,
 • zmiany w pracy – awans, zmiana stanowiska, przekwalifikowanie,
 • zaangażowanie i efektywność w pracy,
 • balans praca zawodowa – życie prywatne,
 • radzenie sobie z napięciem i wyzwaniami,
 • radzenie sobie ze zmianami,
 • poszukiwanie powołania czy hobby,
 • relacje, w tym rodzinne.